6-equip-promotor-anna-solanilla-jordi-vilella

Som un equip compost per professionals en les arts visuals, escèniques i el disseny que volem combatre per un art que qüestiona el món que habitem i com hi vivim.

EQUIP PROMOTOR

Anna Solanilla, coordinadora d’arts digitals.

Artista visual i escenògrafa. Ha realitzat diferents projectes i mostres de l’entorn de les arts visuals i escèniques. Actualment els seus projectes es focalitzen en l’experimentació amb les arts digitals aplicades a l’escena i en dispositius de caràcter instal·latiu. 
 
Docent a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de projectes i sistemes de representació analògics i digitals. També ha estat sots-directora i responsable de màsters. Doctora en història de l’escenografia per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Belles Arts i Art Dramàtic, especialitat d’Escenografia (Institut del Teatre).

 

www.annasolanilla.com
www.instagram.com/annasolro/

Jordi Vilella, coordinador del taller d’obra gràfica.

Editor i serigraf. Crea el seu propi taller de serigrafia en 1983 i des de llavors ha treballat amb diversos artistes. En 1999 crea l’editorial Apart Edicions. Fins avui és responsable editor de més de 300 edicions. Des de 2006 elabora serigrafies mitjançant tècniques digitals amb un llenguatge basat en el foto-muntatge.

Actualment la seva producció artística també es desplega en la fotografia urbana amb estratègies visuals que tendeixen a l’abstracte amb sensibilitats alterades.

www.apartedicions.com/jordi-vilella-fontelles/
www.instagram.com/jordivilellafontelles/

COL·LABORADORS/ES

7-isidro-ferrer-foto-perfil

Isidro Ferrer, disseny gràfic i il·lustració.

Aportarà una mirada imaginativa al projecte. fa anys que Isidro col.labora amb l’editorial APARTEDICIONS. La seva capacitat d’experimentar amb el llenguatge gràfic i molt més, encapsula l’esperit del projecte de Ca la Rosa.

www.isidroferrer.com

8-roser-sales-foto-perfil

Roser Sales, cursos de gravat.

Artista plástica especialista en l’aprofundiment i la investigació amb tècniques de gravat. La Roser liderarà l’espai dels processos d’edició obrint línies de recerca en la hibridació de conceptes i recursos.

www.instagram.com/rosersalesnoguera/
www.rosersales.es
nuria-nia-foto-perfil

Núria Niaartista digital i performer.

Aporta a l’equip creativitat i professionalitat tant a les estratègies de comunicació amb l’equip coordinador com formant equip amb l’Anna Solanilla en l’àmbit de les arts efímeres i performatives vinculades a les tecnologies digitals.

www.nuriania.com/

 

9-rafel-g.-bianchi-foto-perfil

Rafel G. Bianchi, mostres i exposicions.

El pensament d’en Rafel és inquietant. Obliga a preguntar-nos i qüestionar-nos el sentit de les arts visuals o les arts en general. Ell s’encarrega d’organitzar esdeveniments, exposicions o altres dispositius.

www.instagram.com/rafel_g._bianchi/