0-FAÇANA-CA-LA-ROSA

CA LA ROSA CENTRE D’ART

L’hostal de Verges es rehabilita per a acollir el Centre d’Art CA LA ROSA. Un espai per a la creació, l’experimentació i la divulgació artística que posa el focus en dos vessants: 

    • Edició d’obra gràfica: serigrafia i gravat.
    • Instal·lació i tecnologies digitals.

El centre tindrà espais per a co-crear i investigar en residència. Respectant l’estructura original de l’edifici, s’estan reconvertint els espais en estances per a treballar i acollir projectes i processos artístics individuals o col·lectius.

L’objecte central de CA LA ROSA és la pràctica artística contemporània. Entenem per contemporània aquella expressió artística que pren una mirada analítica i crítica sobre el seu entorn des d’un estat de cert grau de desconnexió o desencaixament, seguint les paraules de Giorgio Agamben.

Entenem la pràctica artística com una eina de mediació per salvaguardar el valor social i de pensament de la cultura.

1-filosofia

FILOSOFIA

Les consignes que defineixen CA LA ROSA:

  • L’art com a imaginació, reflexió i diàleg.
  • Reivindicar el valor del territori com a estímul per a la creació artística.
  • Donar resposta a la necessitat de l’artista de trobar espais per a la reflexió, la recerca i la pràctica artística.
  • Contribuir al desenvolupament d’una societat analítica, crítica, justa i solidària a través de l’art.

CA LA ROSA serà un espai on es poden desenvolupar totes les fases del procés de creació: la concepció, l’experimentació, l’elaboració i la presentació pública.

Les instal·lacions i la seva infraestructura donaran un cert accent a les tècniques artístiques de l’estampació i la instal·lació/tecnologia digital, però les qualitats polivalents del centre i el seu programa d’activitats no estaran limitades només a aquestes àrees. La interdisciplinarietat de les arts és pròpia dels nostres temps.

2-activitat

ACTIVITATS CENTRE D’ART

Per ordre de rellevància, les activitats que acollirà el centre són les següents:

1. RESIDÈNCIES

Les residències estan obertes als i les artistes per a realitzar el seu projecte en relació amb l’edició i la instal·lació. S’obriran les primeres convocatòries de selecció a partir de la primavera del 2024.

Els artistes en residència disposaran d’espais de treball, experimentació i allotjament en el centre. També volem oferir algunes residències becades.

2. CURSOS MONOGRÀFICS

CA LA ROSA no és una escola però si un espai de trobada per aprofundir en coneixements específics de l’edició gràfica i les tecnologies digitals aplicades.

Els cursos monogràfics que es volen oferir seran en grups reduïts, amb professionals especialitzats i de temporalitat intensiva.

Aquestes formacions seran coordinades per l’equip de CA LA ROSA i experts externs. Inicialment es prioritzaran formacions monogràfiques en les àrees que ens són pròpies com l’estampació i les arts digitals performatives.

3-CALAROSA-TALLER-ESTAMPACIÓ

3. PROJECTES DE DIVULGACIÓ ARTÍSTICA

CA LA ROSA ha d’estar arrelada al territori i vol acollir un programa d’activitats per a les escoles de Verges. El focus serà la creativitat en la pràctica artística com a eina per al desenvolupament de la sensibilitat i la llibertat individual i comunitària.

Els programes s’adaptaran a les edats i especificitats dels grups d’estudiants. Els cursos es poden fer a CA LA ROSA o als propis centres educatius. Aquesta iniciativa vol desenvolupar-se en coordinació amb l’Ajuntament de Verges i les escoles.

4. MOSTRES D’ARTS DIGITALS I PERFORMATIVES (EN VIU)

4-artes-digitales

Projecte a mitjà termini i que necessita el suport econòmic i l’acompanyament institucional. Després d’acollir durant un temps residències i projectes d’artistes digitals, es vol organitzar una mostra i un festival amb aquesta temàtica.

La idea és que l’espai central de presentació sigui CA LA ROSA però també volem que es desplegui en espais públics de Verges i en el seu entorn.

5. ESPAIS DE DIÀLEG

Les conferències i taules rodones se centraran a incidir en el caràcter reflexiu i analític que també acull la pràctica artística. Aquest tipus d’esdeveniments els volem organitzar amb altres centres o institucions del territori amb els quals puguem convergir en interessos i temàtiques.